Właściciel
Tomasz Gawęda
– konstruktor, kierownik budowy oraz właściciel Pracowni Architektonicznej. Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie zakończone tytułem inżyniera. Absolwent Politechniki Śląskiej ze specjalnością konstrukcje budowlane zakończone tytułem magistra. Od 2014 roku posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w części konstrukcyjnej bez ograniczeń.

Założyciel
Józef Gawęda
– 3 lipca 1979 roku uzyskał prawo do wykonywania zawodu architekta z uprawnieniami w zakresie architektury, konstrukcji, wykonywania ocen budynków do rozbudowy i przebudowy, a także nadzorowania wszelkich robót budowlanych w zakresie architektury oraz konstrukcji.

Pracownia Architektoniczna jako jedna z niewielu może pochwalić się tak wieloletnią działalnością i tak bogatym doświadczeniem na rynku.

HISTORIA FIRMY

Analizując fakt powstania Pracowni Architektonicznej należy powrócić do przełomu lat 70 i 80-tych. Wówczas warunkiem do uzyskania uprawnień w zakresie architektonicznym i konstrukcyjno-budowlanym oraz kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy było odpowiednie wykształcenie techniczne oraz poprawne wykonanie określonej liczby projektów budowlanych w ramach działających Zespołów Projektowych pod nadzorem uprawnionej osoby.

Tak więc 3 lipca 1979 roku założyciel Pracowni Józef Gawęda po spełnieniu wszystkich wymogów, z powodzeniem uzyskał prawo do wykonywania zawodu architekta z uprawnieniami w zakresie architektury, konstrukcji, wykonywania ocen budynków do rozbudowy i przebudowy a także nadzorowania wszelkich robót budowlanych w zakresie architektury i konstrukcji budowlanej. Pozwoliło to w 1991 roku stworzyć firmę od podstaw wedle własnego pomysłu oraz zainwestować przy tym cały uprzednio zgromadzony kapitał oraz zdobytą wiedzę.

Sprawne zarządzanie oraz prowadzenie firmy sprawiło, że w okresie od 1991 roku pracownia wykonała ok. 300 projektów domów jedno i wielorodzinnych w tym na rozbudowę i przebudowę domów istniejących niejednokrotnie w złym stanie technicznym oraz około 400 projektów budynków przemysłowych, usługowych oraz garaży. Przez te 22 lata działania pracownia nie miała żadnych skarg inwestorskich skierowanych na drogę postępowania administracyjnego bądź sądowego.

W 2004 roku do Pracowni dołączył syn Tomasz Gawęda jako asystent projektanta i kierownika budowy. Pracując a jednocześnie się ucząc w 2009 roku ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Inżynierii Lądowej o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie uzyskując tytuł inżyniera. Jako temat pracy inżynierskiej wybrał projekt kaplicy cmentarnej, położonej w miejscowości Igołomia, która została zrealizowana przez Parafię w Igołomii. Kontynuując naukę w 2012 roku po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej uzyskał tytuł mgr inż. ze specjalnością konstrukcje budowlane. W roku 2014 uzyskał uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w części konstrukcyjnej bez ograniczeń.