NASZE INWESTYCJE

N

Dostosowanie warunków ochrony p. poż w Przedszkolu Samorządowym

N

Dostosowanie warunków p. poż w budynku usługowym Delikatesy Paleo

N

Projekt zbiornika na gaz azotowy

N

Zadaszenie placu transportowego dla firmy logistycznej

N

Projekt warsztatu samochodowego

N

Zagospodarowanie terenów zielonych (parcela) w Gminie Proszowice- elementy rekreacyjno-dekoracyjne

N

Projekt rozbudowy Remizy Strażackiej OSP Czernichów

N

Projekt budynku usługowego dla wypożyczalni sprzętu budowlanego

N

Projekt Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Radziemice

N

Projekt 19 domów mieszkalnych dla lokalnego dewelopera w Niepołomicach

Nadzór inwestorski nad inwestycjami:

– Inspektor Nadzoru Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Proszowicach
– Inspektor Nadzoru Parku Miejskiego w Proszowicach
– Inspektor Nadzoru Domu Weselnego „Biała Perła” w Radziemicach
– Inspektor Nadzoru PSZOK w Proszowicach
– Inspektor Nadzoru PSZOK w Nowym Brzesku